Concil Marketing icon
Person som håller upp två avfallsskyltar

Avfallsskyltar till sopkärlen - vi kan det nya skyltsystemet

Den 1 juli 2020 lanserade Avfall Sverige ett nytt gemensamt skyltsystem för avfallssortering. Syftet är att göra det enklare för alla att sortera avfallet rätt. Det nya systemet består av olika färger och symboler som representerar olika typer av avfall. De olika avfallsskyltarna är bland annat restavfall, matavfall, plastförpackningar, pappersförpackningar och metallförpackningar.

Varför ett gemensamt system för skyltar till avfallssortering?

Fördelarna med ett gemensamt system för avfall- och återvinningsskyltar är framförallt ökad igenkänning. Att det ser likadant ut på sopkärlen, vid återvinningsstationer och på återvinningscentraler. Det blir tydligare och lättare för människor att förstå vad som ska sorteras i vilket kärl och minskar risken för felaktig sortering. Dessutom har många tillverkare av förpackningar börjat använda systemets symboler på förpackningarnas återvinningshänvisningar.

Vi har avfallsskyltarna och dekalerna du behöver

Var med att bidra till en mer hållbar miljö, ökad återvinning och minskad mängd felsorterat avfall genom att byta dina avfallsskyltar till den nya standarden.

Så tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper dig att få rätt skyltar eller dekaler till ditt företag eller fastighet.

Vill du läsa mer om det gemensamma skyltsystemet för avfallssortering? Klicka här!