Concil Marketing icon

E-post i iPhone/iPad

För att lägga upp din e-postadress på din Iphone eller Ipad behöver du följa nedanstående steg, då skall allt funka…
Bilderna är från en Iphone, men principen är den samma på Ipad.

  1. Gå in under inställningar och välj “Mail”
   Iphone inställningar
  2. Välj “Konton”
   Iphone välj konto
  3. Välj “Lägg till konton”
   Iphone välj lägg till konton
  4. Välj “Lägg till annat”
   Iphone välj annat
  5. Välj “lägg till e-postkonto”
   Iphone lägg till e-postkonto
  6. Fyll i ditt namn, din e-postadress samt lösenord från dokumentet med användaruppgifter du fått av oss.
   Iphone fyll i uppifterna och klicka nästa
  7. Kan t.ex. se ut som nedan, Klicka på ”Nästa” och inmatningen fortsätter.
   Iphone välj konto
  8. Välj “IMAP” (behöver i regel inte väljas då det är förifyllt)
   Iphone välj protokoll IMAP
  9. Oavsett vad du väljer så skall värdnamnet börja med pop (det behöver inte vara pop.entos.se som i exemplet nedan då vi har flera mailservrar)
   Iphone fyll i uppgifter för nytt konto
  10. Du kommer nu att få ett meddelande att inget lösenord har angetts, detta är standard och är inget att oroa sig för. Klicka på OK och gå vidare.
   Iphone varning lösenord, klicka ok
  11. Spara och vänta.
   Iphone klicka spara
  12. Om IMAP inte är aktivt enligt bilden så klicka på E-post cirkeln till höger och den blir då aktiv, spara.
   Iphone aktivera E-post
  13. Du ser nu vilken mail IMAP har, klicka på kontot.
   Iphone välj konto
  14. Ställ nu in uppgifterna du fått av oss och fyll i enligt exemplet, klicka på avancerat.
   Iphone fyll i uppgifter och välj avancerat
  15. Klicka på använd SSL.
   Iphone välj SSL
  16. SSL ska nu vara aktivt och lysa grönt, även serverport ska vara ändrad till 993.
   Iphone SSL aktiv
  17. Klicka tillbaka på konto en gång till föregående och klicka på SMTP.
   Iphone välj smtp
  18. Fyll i uppgifterna du fått av oss och se exemplet nedan, server ska vara aktivt och klicka sedan klar.
   OBS! När du kommer in på denna sida står det i regel “Frivilligt” bakom användarnamn och lösenord.
   Det stämmer INTE, användarnamn och lösenord måste fyllas i om du skall kunna skicka mail.
   Fungerar också med SSL aktiverat, då med port 465
   Iphone fyll i smpt
  19. KLART!