Concil Marketing icon

OM OSS

CONCILS BAKGRUND
Stefan Johansson grundade 1991 Cupola AB med anledning av Longlite-agenturen i Sverige för försäljning av efterlysande färg och skyltar. Det tydliga målet på tillväxt gjorde att företaget fick en raketstart och Stefan anställde snart sina första medarbetare. Via organisk tillväxt samt förvärv fortsatte bolaget att växa och runt 2005 klev Cupola in på brandredskapsmarknaden. Utvecklingen i bolaget blir det kommande decenniet fortsatt kraftigt positiv och 2017 säljer Stefan Cupolakoncernen.

Den nya ägaren och ledningen i Cupola-koncernen vill 2018 avyttra skylt- och dekorproduktionen från koncernen och Stefan Johansson blir tillfrågad. Under samma tid blir ett annat skylt- och reklamföretag i Lidköping till salu – Vänerprint AB. Efter några månaders förberedelser sker under Q4 2018 båda förvärven, och Concil är grundat. Efter ett års verksamhet gjorde Concil ytterligare ett förvärv, då av webb- och reklambyrån Entos AB.

All den kunskap, teknik och erfarenhet som under många år utvecklats i de tre olika verksamheterna vidareutvecklas och drivs nu under Concils två varumärken, Concil – Marketing samt Concil – Safety.

Stefan är idag huvudägare och styrelseordförande i Concil medan den operativa driften sköts av delägare och VD Johan Calmestrand.

VI SÄKERSTÄLLER DITT PRODUKTBEHOV

VÅR MISSIONvad vi erbjuder kunder och omvärlden
Vår mission är att erbjuda våra kunder samtliga de digitala lösningar, skyltar och övriga produkter som behövs för att de på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt skall kunna utföra sitt arbete i
den bransch de verkar.

VÅR VISIONdet vi drömmer om att uppnå
För att på bästa sätt uppfylla sina kunders behov och önskemål krävs personliga relationer och en föränderlig verksamhet. Vår vision är att på ett tydligt sätt bidra till de branscher vi agerar i med fortsatt utveckling och goda relationer. Detta gör vi genom att ständigt möta marknadens önskemål och krav samt löpande lansera nya och innovativa produkter.

Vår största styrka? Att leverera resultat!
Med bas i Lidköping levererar vi produkter i hela Norden.

Välkomna till oss på Concil!

Läs mer om våra tjänster

Våra medlemskap

DATASKYDDSPOLICY

Naturligtvis följer vi GDPR (och alla andra lagar), vill du läsa vår dataskyddspolicy får du gärna ladda ner den i PDF-format här.

MILJÖPOLICY

Vi jobbar hela tiden för att minska vårt klimatavtryck, vill du läsa vår miljöpolicy får du gärna ladda ner den i PDF-format här.