Concil Marketing icon

Säkra upp din webbplats med vårt underhållsavtal

Varför ska du ha ett underhållsavtal för din WordPress hemsida!?

En säker och välfungerande webbplats är avgörande för att skapa en positiv upplevelse för dina användare. Men vad kan hända om du inte prioriterar underhåll, säkerhet och uppdateringar? Tyvärr letar hackare och skadlig programvara ständigt efter sårbara webbplatser att attackera. Utan ett tillförlitligt underhållsavtal riskerar du att bli ett mål för dessa hot. Det är också viktigt att du inte missar uppdateringar av plugins och funktioner som dyker upp kontinuerligt.

Varför skulle någon vilja ta sig in på just din sida?

Vissa hackare söker efter känslig information eller personliga data från dina användare. Andra vill använda din webbplats som avsändare för att sprida skadlig kod eller olika typer av reklam.

Med Concils underhållsavtal "large" kan du vara extra trygg!

Det går inte att eliminera risken helt att intrång sker på en webbplats. Men med ett underhållsavtal försvårar vi intrång på din webbplats och med ett säkerhetsavtal som tillägg är risken nästan obefintlig.
När du väljer Concils "large"-avtal får du alltså extra trygghet. Vi övervakar och uppdaterar din webbplats för att säkerställa att den hålls fri från skadlig kod och sårbarheter.

Priser

Avtalen faktureras årsvis i förskott. Pris enligt avtalsvariant, se nedan.

Prispaket för underhållsavtal

Underhållsavtal webbplats

Förklaring av innehållet i underhållsavtalet

Uppdatering av WordPress-system vid nya versioner

Vi ser till att din WordPress-webbplats alltid är uppdaterad till den senaste versionen. Detta är viktigt för att få tillgång till nya funktioner och förbättringar samt för att hålla din webbplats säker.

 

Uppdatering av plugins/tillägg och teman

Vi ser till att tilläggen på din webbplats regelbundet uppdateras för att säkerställa kompatibilitet, stabilitet och säkerhet.
För betalvarianter av dina plugins behöver licenserna vara aktuella för att uppdatering skall fungera.

 

Stickprovskontroller

Vi utför regelbundna stickprovskontroller på din webbplats för att identifiera och åtgärda eventuella problem eller felaktigheter.

 

Databasoptimering

Vi optimerar din webbplatsdatabas för att förbättra prestanda och hastighet.

 

Kontroll av brutna länkar

Vi letar efter och åtgärdar brutna länkar på din webbplats för att säkerställa att alla länkar fungerar korrekt.

 

Säkerhetsscanning

Vi utför kontinuerligt säkerhetsskanningar med det marknadsledande pluginet WordFence på din webbplats för att upptäcka och åtgärda eventuella säkerhetsproblem.

 

Bevakning av säkerhetshål i installerade tillägg

Vi övervakar och hanterar eventuella säkerhetshål som kan uppstå i de tillägg du har installerat på din webbplats.

 

Felsidor omdirigeras

Om besökare stöter på en felaktig eller borttagen sida på din webbplats kommer vi att omdirigera dem till en relevant och fungerande sida för att förbättra användarupplevelsen, och minska SEO-problem.

 

Alltid bevakning av meddelanden från Google

Vi övervakar kontinuerligt eventuella meddelanden eller varningar från Google som kan påverka din webbplatsprestanda eller sökresultat och vidtar åtgärder vid behov.

 

Gallring av personuppgifter på webbplats enligt kunds policy

Vi följer din webbplatspolicy för personuppgifter och vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter rensas eller gallras i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.

Digitalbyrån som underlättar för er

Hur kan vi hjälpa dig?

Rickard Hansveden
Webb & grafisk design | E-handel

rickard.hansveden@concil.se
0510-59 00 94

Ällen Höög
Grafisk Designer & Webbadministratör

allen.hoog@concil.se
073-345 54 99

Julia Olsson
Webb & Marknadsföring

julia.olsson@concil.se
070–996 64 45

Kundcase

Senaste kundcase som digitalbyrå

Prenumerera på vårt nyhetsbrev