Concil Marketing icon

Bäckliden i Vinninga

Kontrastmarkeringar och skyltar

Kunden Bäcklidens Äldreboende upplevde att besökare ofta letade efter vart dom skulle ta vägen i lokalen.

Så därför ville man förtydliga för besökare med hjälp av information på väggar och över dörrar m.m,vart de olika avdelningarna finns.

Clas monterade därför upp budskap på väggar samt skyltade upp entré. Han monterade även även kontrastmarkeringar i en trappa där trappstegen upplevdes som otydliga.