Concil Marketing icon

GDPR – En chock för småföretagen

Undersökningar av analysföretaget  IDC  visar att en stor del av euorpeiska småföretag inte har börjat förbereda sig inför GDPR som börjar gälla den 25e maj. Detta trots att nästan alla företag som deltog i undersökningen är medvetna om den nya lagen och att den snart träder i kraft.

Undersökningar visar också att nästan hälften av de tillfråga småföretagen (44 %) kommer att behöva göra vissa förändringar i organisationen för att möta de nya kraven som GDPR för med sig.

Definiton av småföretag: 10-99 anställda

Läs mer om detta

Vad är GDPR och vad innebär den nya lagen?

Datainspektionen har gjort en kort introduktionsfilm om GDPR. Se den här!