Concil Marketing icon

Näringslivsföreningen i Götene

Vi har skrivit undertexter till videoserien "Drömmen om Götene" som är ett projekt som drivs av Näringslivsföreningen i Götene med engagemang från lokala fastighetsägare, andra näringslivsföreträdare och Götene kommun samt samarbete med Sparbanksstiftelsen Skaraborg. Videoserien är i tre delar och handlar om hållbar utveckling i landsbygdsmiljö.

Varför undertexter?

Sedan september 2020 är det lagkrav på att allt videomaterial som publiceras av offentlig verksamhet ska ha undertexter för att personer med svårigheter att uppfatta eller förstå ljud även ska kunna ta del av videoinnehållet.

Undertexter gynnar inte bara dem med hörselnedsättning. Det underlättar även för dem som har ljudet avslaget på sin mobil eller för dem som har svårt att uppfatta ljudet i en film på grund av störande ljud i omgivningen. Undertexter fungerar även som ett bra stöd för dem som har svenska som andraspråk.

"Drömmen om Götene"

Avsnitt 1. Titta här!
Avsnitt 2. Titta här!
Avsnitt 3. Titta här!

Avsnitten finns även som podd. Sök på "Götenepodden" där poddar finns.