Concil Marketing icon

Hotell Rådhuset

Helhetsleverans vad det gäller det förnyade utseendet hos Hotell Rådhuset i Lidköping. Vi fick förtroendet med hela arbetet från ny logotyp till skyltar, flaggor och fönsterdekor.
Tillsammans med kunden ritades först ett antal förslag på logotyper upp, och sedan bestämdes utseendet för den nya entrén.