Concil Marketing icon

Maskinbesiktning i Väst

Film och foto

Filmidé - Produktion - Redigering - färdigställande av film och foto

Maskinbesiktning i Väst behövde hjälp med att sprida kännedom om deras varumärke i allmänhet och tjänster i synnerhet. Vi skissade och tog fram förslag på en marknadsföringsaktivitet som inkluderade både film och foto-produktion, redigering, färdigställande av film och foto samt annonsering i sociala medier. Själva marknadsföringsaktivteten är indelad i två faser: En första och en andra annonseringsperiod. Under den första annosneringsperioden är målsättningen att sprida kännedom om Maskinbesiktning i Väst genom att få så många filmvisningar som möjligt. Under den andra annonseringsperioden är målsättningen att samla in så många "leads" som möjligt.

Både film och foto är producerade i "liggande" och "stående" format för att passa såväl i det "vanliga" flödet som i Stories.