Concil Marketing icon

PROFIL 3 (P3)

Profil 3 är bakåtbelyst och ger en så kallad coronaeffekt, en indirekt belysning mot bakgrunden. Tillverkas av aluminiumplåt, som pulverlackeras eller anodiseras. Monteras separat på fasad, plåt eller ram.