Concil Marketing icon

PROFIL 6 (P6)

Profil 6 är en framåtlysande profil med akrylfront och är en mycket tydlig och bra skylt med stora möjligheter till variation. Skylten går att få i valfria mått, men passar bäst för små och medelstora skyltar.