Concil Marketing icon

Sociala medier-strategi

Sociala medier-strategi

Finns ditt företag i sociala medier? Har du/ni i så fall en sociala medier-strategi? Om svaret är ja på första frågan och nej på andra så kommer du att ha stor nytta av detta inlägg. Har ni redan en sociala medier-strategi, läs gärna vidare. Vi kanske tar upp något du inte tänkt på.

Att ha en sociala medier-strategi är helt enkelt en nyckel för att ditt företag ska få ut något av er närvaro i era sociala kanaler. Därför vill vi ge dig några konkreta tips som förhoppningsvis ska underlätta ditt strategiarbete.

  1. Varför finns ni i sociala medier? Klargör syftet med er närvaro. Det kan exempelvis vara att ni vill stärka ert varumärke, finnas tillgänglig för era kunder, marknadsföra era produkter etc.
  2. Innan du börjar publicera innehåll så är det viktigt att du veta vem du pratar med. Du måst helt enkelt känna till din målgrupp samt vad som kännetecknar dessa personer. Vad har de för intressen? Vart bor dom? Hur ser deras digitala vanor ut?
  3. Bestäm vilka kanaler du vill vara i. Välj de kanaler där din målgrupp finns.
  4. Anpassa tonalitet till målgrupp. Tonalitet är avgörande för hur ditt företag uppfattas.
  5. Ta fram en publiceringsplan. Planen bör innehålla när inlägg ska göras, vem som är ansvarig, materialtyp (innehåll), vilken kanal som ska användas samt vad målet är med publiceringen.
  6. Bestäm hur ni ska utvärdera er närvaro samt vem som är ansvarig för detta. Genom att kolla på statistik så får ni reda på vilket innehåll som fungerar bäst kontra sämst.
  7. En plan över annonsering/sponsring. Sponsra innehåll som har presterat bra organiskt. Sponsra inte inlägg som presterat dåligt organiskt.

Behöver du fler tips eller har andra digitala funderingar? Hör av dig till oss:)