Concil Marketing icon

Concil SMS plugin

Denna sidan ska ge dig som har vårt plugin support och dokumenation, så att du enkelt kan hantera systemet.

Om

Pluginet är skapat för att förenkla och lätt hantera sms och utskick av meddelanden.
Utskicken sker från en egen vald användare och kund ser då vem som har skickat.

Även så är administrationen enkel och hantering av både mottagare och grupper sker via sin egna del i gränssnittet.

 

Vad ingår i pluginet?

  • Skicka sms till enskild användare via manuell inmatning.
  • Skicka sms till skapad användare.
  • Skicka sms till sms grupp.
  • Skapa/redigera och radera användare.
  • Skapa/redigera och radera grupp.
  • Skapa/radera avsändare.
  • Välja specifik avsändare.
  • SMS-log för att enkelt hålla reda på vem/vilka som har fått ett sms och vilken tid, även hur många sms som har skickats.