Concil Marketing icon

Svenska foder

Stort jobb har gjorts hos kunden i Hällekis. Fokus har legat på tydlighet för de som lastar, lossar och arbetar på området. Stora hallar, entréer och kontor har skyltats upp.

Vi har skött hela produktionen av skyltarna hos oss och monterat på plats.