Concil Marketing icon

Vänerpannan

Filmproduktion - Sociala medier - Annonsering

Kunden önskade en tydlig och pedagogisk instruktionsfilm som visar hur deras produkt "Vänerpannan" fungerar. Filmen finns i två versioner. En kortare version som används i marknadsföringssyfte och en längre version som har ett mer instruerande syfte.

Utifrån kundens målgruppskriterier samt övriga önskemål skapades och publicerades en annons i deras sociala medierplattformar vars syfte var att skapa sprida kännedom om samt skapa ett intresse för produkten.

Instruktionsfilm - lång version

Kunden använder filmen i instruerande syfte för både befintliga och potentiella kunder.

Instruktionsfilm - kort version

Kunden använder filmen i marknadsföringssyfte.