Concil Marketing icon

Vänertekno AB (Vänerpannan)

Vänerpannan, en produkt som ägs av Vänertekno AB  har nu en helt ny hemsida byggd i WordPress. Kunden önskade en genomarbetad och modern hemsida med en tydlig röd tråd genomgående för hela hemsidan.

Utöver det ville kunden även ha en drönarfilm för deras produkt Vänerpannan.

Titta närmare här: www.vanerpannan.se