Concil Marketing icon
Vänertekno Skylt

Vänertekno

Skylten är tillverkad i Profil 06 vilket innebär att varje separat bokstav och tecken lyser framåt genom en vinylbeklädd akrylfront. Bokstäverna är tillverkade i aluminium och lackerade i samma färg som den svarta väggen bakom för att smälta in på ett snyggt sätt. Även montagelisten som bokstäverna är upphängda på är lackade i samma svarta färg.
Akrylfronterna är vinylbeklädda i de färger som Väner-Tekno har i sin grafiska manual vilket gör att skylten återger rätt färger såväl i dagsljus som i mörker. Den energisnåla och behagliga LED-belysningen som sitter i varje bokstav är tålig med lång livslängd.

För bästa resultat är skylten inkopplad med astrour som tänder och släcker beroende på solens upp- och nedgång om dagarna.

Vill du läsa mer om våra olika skyltprofiler kan du göra det här: Skyltprofiler | Concil - Marknadshuset i Lidköping

Vänertekno skylt